AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hợp chất oxit của kim loại A thì oxi chiếm 17,02% theo khối lượng. Kim loại A là:

  • A. Cu
  • B. K
  • C. Na
  • D. Zn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta thấy ở 4 đáp án là 2 kim loại hóa trị I và 2 kim loại hóa trị II

  Lập tỉ lệ: 

  \(\frac{{\% A}}{{\% O}} = \frac{{100 - 17,02}}{{17,02}}\)

  \( \Leftrightarrow \% A = \frac{{82,98 \times 16}}{{17,02}} = 78\)

  TH1: A là kim loại hóa trị I → MA = 78 (loại)

  TH2: A là kim loại hóa trị II → MA = 78/2 = 39 (Kali)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>