YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần ?

  • A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe 
  • B. Fe, Cu, K, Al, Zn 
  • C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
  • D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đề cho xếp theo thứ tự khả năng hoạt động tăng dần

  Kim loại hoạt động mạnh như K, Na đứng cuối.

  Kim loại hoạt động trung bình kế tiếp. Đầu dãy là kim loại hoạt động yêu Cu, Ag...

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14281

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON