AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng dần ?

  • A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe 
  • B. Fe, Cu, K, Al, Zn 
  • C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K
  • D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đề cho xếp theo thứ tự khả năng hoạt động tăng dần

  Kim loại hoạt động mạnh như K, Na đứng cuối.

  Kim loại hoạt động trung bình kế tiếp. Đầu dãy là kim loại hoạt động yêu Cu, Ag...

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>