• Câu hỏi:

  Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Trong các kết luận sau đây, kết luận nào sai ?

  • A. Kim loại tác dung với dung dịch HCl, H2SO4 loãng: Cu, Ag
  • B. Kim loại tác dụng với dung dịch NaOH: Al
  • C. Kim loại không tác dụng với H2SO4 đặc nguội: Al, Fe
  • D. Kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường: Tất cả các kim loại trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cu và Ag đều là những kim loại hoạt động yếu, đứng cuối trong dãy hoạt động hóa học nên không thể phản ứng được với axit loãng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC