• Câu hỏi:

  Để hòa tan hoàn toàn 1,3 gam kẽm thì cần 14,7 gam dung dịch H2SO4 20%. Khi phản ứng kết thúc số mol hiđro thu được là:

  • A. 0,03 mol
  • B. 0,06 mol
  • C. 0,04 mol
  • D. 0,02 mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số mol Zn là: 1,3 / 65 = 0,02 (mol)

  Khối lượng H2SO4 là:

  \(C\% = \frac{{{m_{ct}}}}{{{m_{dd}}}}.100 \to {m_{ct}} = \frac{{C\% .{m_{dd}}}}{{100}} = \frac{{20 \times 14,7}}{{100}} = 2,94(gam)\)

  Số mol H2SO4 là:

  n = 2,94 /98 = 0,03 (mol)

  Phương trình phản ứng:

  Zn     + H2SO4 → ZnSO4 +    H2

  1 mol                                    1 mol

  0,02 mol  →                          0,02 mol

  Vậy ta có: H2SO4 dư 0,03 - 0,02 = 0,01 (mol). Ta tính khí sinh ra theo số mol của chất hết là Zn

  Vậy số mol H2 là 0,02 mol

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC