AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Người ta dùng dây Nikêlin (một loại hợp kim) làm dây nung cho một bếp điện. Nếu dùng loại dây này với đường kính tiết diện là 0,6mm thì cần dây có chiều dài là 2,88m. Hỏi nếu không thay đổi điện trở của dây nung, nhưng dùng dây loại này với đường kính tiết diện là 0,4 mm thì dây phải có chiều dài là bao nhiêu?

  • A. 1,48m
  • B. 1,36m
  • C. 1,28m
  • D. 1,24m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  +) Dây 1:   

   \({S_1} = \frac{{\pi {{\left( {{d_1}} \right)}^2}}}{4} = \frac{{3,14 \times {{\left( {0,6} \right)}^2}}}{4} = 0,2826m{m^2}\)

  +) Dây 2: 

   \({S_1} = \frac{{\pi {{\left( {{d_2}} \right)}^2}}}{4} = \frac{{3,14 \times {{\left( {0,4} \right)}^2}}}{4} = 0,1256m{m^2}\)

  Chiều dài của sợi dây có đường kính 0,4mm.

  2880mm  -> 0,2826mm2

  l? mm -> 0,1256mm2

    \( \Rightarrow l = \frac{{2880 \times 0,1256}}{{0,2826}} = 1280mm = 1,28m\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>