AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 6,8Ω với lõi gồm 20 sợi đồng mảnh. Tính điện trở của mỗi sợi dây mảnh này, cho rằng chúng có tiết diện như nhau.

  • A.  50 Ω
  • B. 60 Ω
  • C. 75 Ω
  • D.  136 Ω

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Điện trở của mỗi dây mảnh là: 6,8.20 = 136 Ω

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>