YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cuộn dây thứ nhất có điện trở là R1=20Ω, được quấn bằng dây dẫn có chiều dài tổng cộng là l1=40m và có đường kính tiết diện là d1=0,5mm. Dùng dây dẫn được làm từ cùng vật liệu như cuộn dây thứ nhất, nhưng có đường kính tiết diện của dây là d2=0,3mm để quấn một cuộn dây thứ hai, có điện trở R2=30Ω. Tính chiều dài tổng cộng của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây thứ hai này.

  • A. 21 m
  • B. 21,6m
  • C. 20,5m
  • D. 13,6m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  +) Cuộn dây 1: 

  \(\begin{array}{l}
  {S_1} = \frac{{\pi {{\left( {{d_1}} \right)}^2}}}{4} = \frac{{3,14 \times {{\left( {0,5} \right)}^2}}}{4}\\
   = 0,19625m{m^2}\\
   = 0,{19625.10^{ - 6}}{m^2}
  \end{array}\)

  +) Cuộn dây 2:

  \(\begin{array}{l}
  {S_1} = \frac{{\pi {{\left( {{d_2}} \right)}^2}}}{4} = \frac{{3,14 \times {{\left( {0,3} \right)}^2}}}{4}\\
   = 0,07065m{m^2}\\
   = 0,{07065.10^{ - 6}}{m^2}
  \end{array}\)

  Lập tỉ lệ: 

  \(\begin{array}{l}
  \frac{{{R_1}}}{{{R_2}}} = \frac{{{l_1}{S_2}}}{{{l_2}{S_1}}}\\
   \Leftrightarrow \frac{{20}}{{30}} = \frac{{40 \times 0,{{07065.10}^{ - 6}}}}{{0,{{19625.10}^{ - 6}} \times {l_2}}}\\
   \Rightarrow {l_2} = 21,6m
  \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41476

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF