AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện tương ứng là R1, l1, Svà R2, l2, S2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

  • A. \({R_1}.{l_1}.{S_1} = {R_2}.{l_2}.{S_2}\)
  • B. \(\frac{{{R_1}}}{{{S_1}}}{l_1} = \frac{{{R_2}}}{{{S_2}}}{l_2}\)
  • C. \(\frac{{{R_1}}}{{{S_1}}}{l_1} = \frac{{{S_2}}}{{{R_2}}}{l_2}\)
  • D. \(\frac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_1}}} = \frac{{{l_2}}}{{{R_2}{S_2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn phương án D

  \(\frac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_1}}} = \frac{{{l_2}}}{{{R_2}{S_2}}}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>