YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hai dây dẫn được làm từ cùng một loại vật liệu, có điện trở, chiều dài và tiết diện tương ứng là R1, l1, Svà R2, l2, S2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?

  • A. \({R_1}.{l_1}.{S_1} = {R_2}.{l_2}.{S_2}\)
  • B. \(\frac{{{R_1}}}{{{S_1}}}{l_1} = \frac{{{R_2}}}{{{S_2}}}{l_2}\)
  • C. \(\frac{{{R_1}}}{{{S_1}}}{l_1} = \frac{{{S_2}}}{{{R_2}}}{l_2}\)
  • D. \(\frac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_1}}} = \frac{{{l_2}}}{{{R_2}{S_2}}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn phương án D

  \(\frac{{{l_1}}}{{{R_1}{S_1}}} = \frac{{{l_2}}}{{{R_2}{S_2}}}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41474

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON