YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một dây nhôm dài l1=200m, tiết diện S1=1mm2 thì có điện trở R1=5,6Ω. Hỏi một dây nhôm khác tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2=16,8Ω thì có chiều dài l2 là bao nhiêu?

  • A. 1000m
  • B. 1200m
  • C. 900m
  • D. 600m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chiều dài của dây nhôm có tiết diện S1 = 1mm2 và điện trở R2 = 16,8Ω là  \(l = \frac{{16,8}}{{5,6}}{l_1}\)

  Vậy chiều dài của dây nhôm có tiết diện S2=2mm2 và điện trở R2 = 16,8Ω là:   

  \({l_2} = 2l = 2 \times \frac{{16,8}}{{5,6}}{l_1} = 6{l_1} = 1200m\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 41478

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON