AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mục đích của tố cáo là:

  • A. Phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật.
  • B. Khôi phục quyền và lợi ích của công dân.
  • C. Xâm hại đến quyển tự do công dân.
  • D. Khôi phục danh dự.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>