AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quy định của pháp luật về quyển tố cáo, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật mà công dân có thể tố cáo là

  • A. Cá nhân.
  • B. Tổ chức.
  • C. Cơ quan nhà nước.
  • D. Bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>