AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điều nào dưới đây không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?

  • A. Hoạt động phát hiện, tìm tòi các hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy.
  • B. Hoạt động sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn,
  • C. Hoạt động phát minh ra bẫy chuột.
  • D. Hoạt động tìm ra giải pháp cải thiện tình trạng bạo lực học đường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>