AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quyền sở hữu công nghiệp là gì?

  • A. Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với các sản phẩm công nghiệp.
  • B. Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với máy móc, trang thiết bị.
  • C. Là quyền của tổ chức, cá nhân đối với bí mật kinh doanh do mình sáng tạo ra.
  • D. Tất cả các phương án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>