AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong quyền được phát triển, pháp luật nước ta quy định trường hợp đặc biệt nào dưới đây?

  • A. Trẻ em khuyết tật thì học trường riêng.
  • B. Trẻ em vùng sâu vùng xa thì được hỗ trợ kinh tế để có thể tiếp tục đi học.
  • C. Tất cả mọi người đều được học hết lớp 12.
  • D. Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học trước tuổi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>