YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một ống Rơnghen phát ra bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là 5.10-10m. Bỏ qua động năng ban đầu của êlectrôn. Biết c = 3.108 m/s; h = 6,625.10-34 Js. Giả sử 98% động năng của êlectron biến thành nhiệt làm nóng đối catôt và cường độ dòng điện chạy qua ống 2mA. Nhiệt lượng tỏa ra trên đối catôt trong 1 phút là: 

  • A. 298,125 J.              
  • B.  29,813 J.        
  • C. 292,1625 J.           
  • D.  92,813 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100644

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON