YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Dùng hạt proton có có động năng Wp = 1,6MeV bắn phá hạt nhân \(_3^7Li\)  đang đứng yên, thu được 2 hạt giống nhau có cùng độ lớn vận tốc. Biết khối lượng các hạt:  mLi = 7,0144u và mHe = 4,0015u, mp = 1,0073u. Lấy 1u = 931MeV/c2. Động năng của mỗi hạt He là: 

  • A. 11,6MeV.             
  • B. 8,9 MeV.           
  • C. 7,5MeV.              
  • D. 9,5MeV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100641

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON