YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho hai điện trở giống nhau và đều có giá trị là R. Nếu mắc nối tiếp hai điện trở đó rồi đặt vào hiệu điện thế U thì công suất tiêu thụ của chúng là 40 W. Nếu mắc song song hai điện trở đó rồi đặt vào hiệu điện thế U thì công suất tiêu thụ của chúng là 

  • A. 160 W.                 
  • B.  10 W.              
  • C.  20 W.                  
  • D. 80 W.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100634

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON