YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một electron bay từ điểm M đến điểm N trong một điện trường đều, giữa hai điểm có hiệu điện thế UMN = 100 V. Biết điện tích của electron là q = - 1,6.10-19 (C). Công mà lực điện sinh ra là 

  • A. - 1,6.10-17 J.           
  • B. - 1,6.10-21 J.         
  • C. + 1,6.10-21 J.        
  • D. + 1,6.10-17 J.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 100627

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON