AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy phát điện xoay chiều một pha có 4 cặp cực. Biểu thức của suất điện động do máy phát ra là: \(e=220\sqrt{2}cos(100\pi t-0,5\pi )(V)\)  .Tìm giá trị đúng của tốc độ quay của rôto 

  • A. 150 vòng/phút.
  • B.  750 vòng/phút.
  • C. 1500 vòng/phút.
  • D. 100 vòng/phút.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: 

  \(f = \frac{\omega }{{2\pi }} = \frac{{60f}}{{60}}\)

  \(\Rightarrow n = \frac{{60\omega }}{{p.2\pi }}\) = 750 vòng/phút.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>