YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một máy phát điện xoay chiều 1 pha tạo ra tần số 60 Hz, để duy trì hoạt động của 1 thiết bị kỹ thuật (chỉ hoạt động với tần số 60 Hz). Nếu thay roto của máy bằng 1 roto khác nhiều hơn 1 cặp cực thì số vòng quay của roto trong 1 giờ thay đổi 7200 vòng. Tìm số cặp cực của roto ban đầu?

  • A. \(n = 720 \ (v/p); p = 5 \hspace{1,5cm}\)
  • B. \(n = 72\ (v/p); p = 5 \hspace{1,5cm}\)
  • C. \(n = 720 \ (v/p); p = 10 \hspace{1,5cm}\)
  • D. \(n = 360 \ (v/p); p = 5 \hspace{1,5cm}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: 

  \(f = \frac{np}{60} = 60\)
  Thay roto của máy bằng 1 roto khác nhiều hơn 1 cặp cực ⇒ Số vòng quay giảm trong 1 giờ là 7200 vòng.
  ⇒ Trong 1 phút:

   \(\frac{7200}{60} = 120\ (v/p)\)
  \(f' = \frac{n'p'}{60} = \frac{(n-120)(p+1)}{60} = 60\)
  Ta có: 

  \(\begin{array}{l} \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {f = \frac{{np}}{{60}} = 60}\\ {f' = \frac{{(n - 120)(p + 1)}}{{60}} = 60} \end{array}} \right.\\ \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {n = 720\;(v/p)}\\ {p = 5} \end{array}} \right. \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA