AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là roto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50Hz thì roto phải quay với tốc độ: 

  • A. 750 vòng/phút 
  • B. 75 vòng/phút
  • C. 25 vòng/phút     
  • D. 480 vòng/phút

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Để ý thấy trong các đáp án, đơn vị của tốc độ quay của roto là vòng/phút.

  Do đó ta có công thức:

  f = p.n / 60

  ⇒ n = 60f / p

  Ở đây, f = 50 Hz, p = 4,

  do đó: n = 60f / p = 60.50 / 4 = 750 (vòng/phút)

  Đáp án A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>