AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào sau đây không phải là tính ưu việt của dòng điện xoay chiều so với dòng điện một chiều?

  • A. Có khả năng thay đổi điện áp hiệu dụng dễ dàng. 
  • B. Có thể chạy các động cơ điện có công suất lớn.
  • C. Có thể tạo ra từ trường quay một cách đơn giản.
  • D. Có thể gây ra hiện tượng điện phân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có thể gây ra hiện tượng điện phân 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>