AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một máy phát điện có 4 cặp cực, roto quay với tốc độ 30 vòng/phút, một máy phát điện thứ hai có 5 cặp cực. Để hai dòng điện do 2 máy phát ra hòa vào cùng một mạng điện thì roto của máy phát thứ hai phải có tốc độ bao nhiêu?

  • A. 50 vòng/phút.
  • B. 24 vòng/phút.
  • C. 75 vòng/phút.
  • D. 240 vòng/phút.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l} {f_1} = {f_2}\\ \Rightarrow \frac{{{n_1}{p_1}}}{{60}} = \frac{{{n_2}{p_2}}}{{60}}\\ \Rightarrow {n_2} = \frac{{{n_1}{p_1}}}{{{p_2}}}\\ = \frac{{30.4}}{5} = 24\;(v/p) \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>