YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k. Tần số dao động riêng của con lắc là   

  • A. \(2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} \)
  • B. \(\sqrt {\frac{k}{m}} \)
  • C. \(\sqrt {\frac{m}{k}} \)
  • D. \(\frac{1}{{2\pi }}\sqrt {\frac{k}{m}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 76729

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON