ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các bức xạ có tần số giảm dần theo thứ tự: 

  • A. Tia X, tia tử ngoại, ánh sang nhìn thấy, tia hồng ngoại. 
  • B. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia X.
  • C. Tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy. 
  • D. Tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại,tia X.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76758

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF