ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = {U_o}\cos \omega t\) vào hai đầu một mạch điện nối tiếp gồm điện trở thuần R, tụ điện có  điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tổng trở của đoạn mạch là

  • A. \(\sqrt {{R^2} + {{\left( {L\omega  + \frac{1}{{C\omega }}} \right)}^2}} \)
  • B. \(\sqrt {R + L\omega  + \frac{1}{{C\omega }}} \)
  • C. \(\sqrt {{R^2} + {{\left( {L\omega  - \frac{1}{{C\omega }}} \right)}^2}} \)
  • D. \(R + L\omega  + \frac{1}{{C\omega }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76656

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF