ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mắc điện trở thuần R nối tiếp với cuộn cảm L vào điện áp xoay chiều \(u = {U_o}\cos \omega t\) . Biết \(\omega  = \frac{R}{L}\), cường độ dòng điện tức thời trong mạch 

  • A. trễ pha \(\frac{\pi }{4}\) so với điện áp u          
  • B.  trễ pha \(\frac{\pi }{2}\) so với điện áp u
  • C. sớm pha \(\frac{\pi }{4}\) so với điện áp u                     
  • D. sớm pha \(\frac{\pi }{2}\) so với điện áp u

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 76757

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON