YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm một khối lượng m=0,4kg và một lò xo có độ cứng k=80N/m. Con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1m. Hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng?

   

  • A. 0 m/s
  • B. 1,4 m/s
  • C. 2,0 m/s
  • D. 3,4 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Ta có :

   \(\omega=\sqrt{\frac{k}{m}} =\sqrt{\frac{80}{0,4}}=14,14 (rad)\)

  Tại vị trí cân bằng động năng cực đại của con lắc bằng cơ năng:

  \(\begin{array}{l} {W_d} = \frac{1}{2}m{v^2} = \frac{1}{2}k{A^2}\\ \Rightarrow v = \omega A = 1,4m/s \end{array}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA