YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo gồm một khối lượng m=0,4kg và một lò xo có độ cứng k=80N/m. Con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 0,1m. Hỏi tốc độ của con lắc khi qua vị trí cân bằng?

   

  • A. 0 m/s
  • B. 1,4 m/s
  • C. 2,0 m/s
  • D. 3,4 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Ta có :

   \(\omega=\sqrt{\frac{k}{m}} =\sqrt{\frac{80}{0,4}}=14,14 (rad)\)

  Tại vị trí cân bằng động năng cực đại của con lắc bằng cơ năng:

  \(\begin{array}{l} {W_d} = \frac{1}{2}m{v^2} = \frac{1}{2}k{A^2}\\ \Rightarrow v = \omega A = 1,4m/s \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1095

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF