YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình . Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy p2 = 10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng 

  • A. 50 N/m    
  • B. 100 N/m        
  • C. 25 N/m         
  • D. 200 N/m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Động năng của vật bằng thế năng sau các khoảng thời gian t = 0,25T, vậy T = 0,2 s.

  + Độ cứng của lò xo \(k = m{\omega ^2} = m{\left( {\frac{{2\pi }}{T}} \right)^2} = 50\) N/m.

  • Đáp án A
  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41238

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON