AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50 g. Con lắc dao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang với phương trình . Cứ sau những khoảng thời gian 0,05 s thì động năng và thế năng của vật lại bằng nhau. Lấy p2 = 10. Lò xo của con lắc có độ cứng bằng 

  • A. 50 N/m    
  • B. 100 N/m        
  • C. 25 N/m         
  • D. 200 N/m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Động năng của vật bằng thế năng sau các khoảng thời gian t = 0,25T, vậy T = 0,2 s.

  + Độ cứng của lò xo \(k = m{\omega ^2} = m{\left( {\frac{{2\pi }}{T}} \right)^2} = 50\) N/m.

  • Đáp án A
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA