YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Con lắc lò xo gồm vật m=100g và lò xo k = 1N/cm dao động điều hòa. Tính chu kì của con lắc. Lấy \(\pi^2=10\)

                       

  • A. 0,1s
  • B. 0.2s
  • C. 0,3s
  • D. 0,4s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: K= 1N/cm = 100 N/m

  Theo công thức tính chu kì dao động:

   \(T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}\) \(=2\pi \sqrt{\frac{0,1}{100}}=0,2(s)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1092

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON