YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Con lắc lò xo gồm vật m=100g và lò xo k = 1N/cm dao động điều hòa. Tính chu kì của con lắc. Lấy \(\pi^2=10\)

                       

  • A. 0,1s
  • B. 0.2s
  • C. 0,3s
  • D. 0,4s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: K= 1N/cm = 100 N/m

  Theo công thức tính chu kì dao động:

   \(T=2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}\) \(=2\pi \sqrt{\frac{0,1}{100}}=0,2(s)\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1092

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON