YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình \(x = 10\cos \left( {4\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\,\,\left( {cm} \right)\) với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng

  • A. 0,125s
  • B. 0,25s
  • C. 0,5s
  • D. 1,0s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng:

  \(\begin{array}{l} T' = \frac{T}{2} = \frac{{\frac{{2\pi }}{\omega }}}{2}\\ = \frac{\pi }{\omega } = \frac{\pi }{{4\pi }}\\ \, \Rightarrow T'\frac{1}{4} = 0,25s \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 40426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF