AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật nhỏ thực hiện dao động điều hòa theo phương trình \(x = 10\cos \left( {4\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)\,\,\left( {cm} \right)\) với t tính bằng giây. Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng

  • A. 0,125s
  • B. 0,25s
  • C. 0,5s
  • D. 1,0s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Động năng của vật đó biến thiên với chu kì bằng:

  \(\begin{array}{l} T' = \frac{T}{2} = \frac{{\frac{{2\pi }}{\omega }}}{2}\\ = \frac{\pi }{\omega } = \frac{\pi }{{4\pi }}\\ \, \Rightarrow T'\frac{1}{4} = 0,25s \end{array}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA