YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng. Vật có khối lượng m=0,2kg. Trong 20s con lắc thực hiện được 50 dao động. Tính độ cứng của lò xo.

   

                                  

  • A. 60(N/m)
  • B. 40(N/m)      
  • C. 50(N/m)     
  • D. 55(N/m)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong 20s con lắc thực hiện được 50 dao động nên ta phải có:

  \(50T=20 \Rightarrow T=\frac{2}{5}=0,4(s)\)

  Mặt khác: \(T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} \)

  \( \Rightarrow k = \frac{{4{\pi ^2}m}}{{{T^2}}} = 50(N/m)\)

   

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1098

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON