AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng. Vật có khối lượng m=0,2kg. Trong 20s con lắc thực hiện được 50 dao động. Tính độ cứng của lò xo.

   

                                  

  • A. 60(N/m)
  • B. 40(N/m)      
  • C. 50(N/m)     
  • D. 55(N/m)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong 20s con lắc thực hiện được 50 dao động nên ta phải có:

  \(50T=20 \Rightarrow T=\frac{2}{5}=0,4(s)\)

  Mặt khác: \(T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} \)

  \( \Rightarrow k = \frac{{4{\pi ^2}m}}{{{T^2}}} = 50(N/m)\)

   

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>