YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một con lắc lò xo dao động thẳng đứng. Vật có khối lượng m=0,2kg. Trong 20s con lắc thực hiện được 50 dao động. Tính độ cứng của lò xo.

   

                                  

  • A. 60(N/m)
  • B. 40(N/m)      
  • C. 50(N/m)     
  • D. 55(N/m)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong 20s con lắc thực hiện được 50 dao động nên ta phải có:

  \(50T=20 \Rightarrow T=\frac{2}{5}=0,4(s)\)

  Mặt khác: \(T = 2\pi \sqrt {\frac{m}{k}} \)

  \( \Rightarrow k = \frac{{4{\pi ^2}m}}{{{T^2}}} = 50(N/m)\)

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1098

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON