YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Khung bên phải trong màn hình chính của phần mềm Finger Break Out dùng để

  • A. Chứa hình bàn phím
  • B. Chứa các lệnh và thông tin của lượt chơi
  • C. Tất cả ý trên đều sai
  • D. Tất cả ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chứa các lệnh và thông tin của lượt chơi

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5248

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA