AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Để thoát khỏi phần mềm em làm thế nào?

  • A. Nháy nút Ctrl+F4
  • B. Nháy nút 
  • C. Nháy nút Shift+F4
  • D. Cả A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>