ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Để thoát khỏi phần mềm em làm thế nào?

  • A. Nháy nút Ctrl+F4
  • B. Nháy nút 
  • C. Nháy nút Shift+F4
  • D. Cả A và B đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để thoát khỏi phần mềm nháy nút Ctrl+F4 hoặc nháy nút 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5240

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON