ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Muốn dừng cuộc chơi em thực hiện như thế nào?

  • A. Nhấn  ALT + F4.
  • B. Nhấn CTRL + F4.
  • C. Nhấn STOP trên khung các lệnh và thông tin các lệnh.
  • D. Nhấn CLOSE.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nhấn STOP trên khung các lệnh và thông tin các lệnh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP