AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thành phần trong màn hình chính của phần mềm Finger Break Out gồm:

  • A. Khu vực chơi
  • B. Bàn phím
  • C. Các lệnh và thông tin của lượt chơi
  • D. Tất cả các ý trên đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>