AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Không giải phương trình, số nghiệm của phương trình \(x^2+4x-2017=0\) là:

   

  • A. 1 nghiệm
  • B. 2 nghiệm
  • C. vô nghiệm
  • D. vô số nghiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt vì hệ số a và c trái dấu, \(\Delta '>0\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>