YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Không giải phương trình, số nghiệm của phương trình \(x^2+4x-2017=0\) là:

   

  • A. 1 nghiệm
  • B. 2 nghiệm
  • C. vô nghiệm
  • D. vô số nghiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt vì hệ số a và c trái dấu, \(\Delta '>0\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 290

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF