YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình tham số m: \(x^2-mx+4=0\). Với giá trị nào của tham số m thì phương trình trên vô nghiệm:

  • A. \(-4<m<4\)
  • B. \(m<4\)
  • C. \(m=4\)
  • D. \(m>4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\Delta =m^2-16\), để pt vô nghiệm thì \(\Delta <0\Leftrightarrow m^2-16<0\Leftrightarrow -4<m<4\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 293

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF