ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình ẩn x tham số m: \(mx^2+2mx+m+2=0\). Với giá trị nào của m thì phương trình trên có nghiệm?

  • A. \(m>0\)
  • B. \(m<0\)
  • C.  \(m\geq 0\)
  • D. \(m\leq 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để phương trình có nghiệm thì \(\left\{\begin{matrix} m\neq 0\\ \Delta '=m^2-m^2-2m=-2m\geq 0 \end{matrix}\right. \Leftrightarrow m<0\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP