YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình ẩn x tham số m: \(mx^2+2mx+m+2=0\). Với giá trị nào của m thì phương trình trên có nghiệm?

  • A. \(m>0\)
  • B. \(m<0\)
  • C.  \(m\geq 0\)
  • D. \(m\leq 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để phương trình có nghiệm thì \(\left\{\begin{matrix} m\neq 0\\ \Delta '=m^2-m^2-2m=-2m\geq 0 \end{matrix}\right. \Leftrightarrow m<0\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 306

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF