YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số ẩn x tham số m \(x^2-(2m+1)x+m^2+m-6=0\). Giá trị của m để hàm số có nghiệm là:

  • A. \(m=5\) 
  • B. \(m\geq 5\) 
  • C.  \(m\epsilon \mathbb{R}\)
  • D. \(m\neq 5\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\Delta=(-(2m+1))^2-4m^2-4m+24=25>0\)

  Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA