YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số ẩn x tham số m \(x^2-(2m+1)x+m^2+m-6=0\). Giá trị của m để hàm số có nghiệm là:

  • A. \(m=5\) 
  • B. \(m\geq 5\) 
  • C.  \(m\epsilon \mathbb{R}\)
  • D. \(m\neq 5\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\Delta=(-(2m+1))^2-4m^2-4m+24=25>0\)

  Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt với mọi m

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 315

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF