YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số ẩn x tham số m \(x^2-2(m+1)x+m^2-4m+5=0\). Giá trị của m để hàm số vô nghiệm là:

   

  • A. \(m<\frac{2}{3}\)
  • B. \(m>\frac{2}{3}\)
  • C. \(m>\frac{3}{2}\)
  • D. \(m<\frac{3}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\Delta'=(m+1)^2-m^2+4m-5=6m-4\)

  Để pt vô nghiệm thì \(\Delta'< 0\Leftrightarrow 6m-4<0\Leftrightarrow m<\frac{2}{3}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 316

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF