ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số ẩn x tham số m \(x^2-2(m+1)x+m^2-4m+5=0\). Giá trị của m để hàm số vô nghiệm là:

   

  • A. \(m<\frac{2}{3}\)
  • B. \(m>\frac{2}{3}\)
  • C. \(m>\frac{3}{2}\)
  • D. \(m<\frac{3}{2}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\Delta'=(m+1)^2-m^2+4m-5=6m-4\)

  Để pt vô nghiệm thì \(\Delta'< 0\Leftrightarrow 6m-4<0\Leftrightarrow m<\frac{2}{3}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 316

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1