AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây là sai

  • A. Sự phóng xạ không phụ thuộc vào các tác động bên ngoài như nhiệt độ, áp suất,....
  • B. Tổng khối lượng của các hạt tạo thành lớn hơn khối lượng của hạt nhân mẹ.
  • C. Hạt nhân con bền vững hơn hạt nhân mẹ.
  • D. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  + Phóng xạ là phản ứng tỏa năng lượng nên W > 0

  + Mặt khác: W = (mt –  ms)c2 => mt > ms => B sai

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>