AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một con lắc đơn dao động điều hòa, mốc thế năng trọng trường được chọn là mặt phẳng nằm ngang qua vị trí cân bằng của vật nặng. Khi lực căng dây treo có độ lớn bằng trọng lực tác dụng lên vật nặng thì 

  • A. động năng của vật đạt giá trị cực đại.
  • B. thế năng gấp ba lần động năng của vật nặng.
  • C. thế năng gấp hai lần động năng của vật nặng.
  • D. động năng bằng thế năng của vật nặng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>