AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hạt nhân đang đứng yên thì phóng xạ Ngay sau đó, động năng của hạt 

  • A. bằng động năng của hạt nhân con.
  • B. nhỏ hơn động năng của hạt nhân con.         
  • C. bằng không.
  • D. lớn hơn động năng của hạt nhân con.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>