AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm. 

  • A. gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
  • B. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
  • C. gần nhau nhất mà dao động tại hai điểm đó cùng pha.
  • D. trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó ngược pha.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  +  Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm  gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng mà dao động tại hai điểm đó cùng pha. Hoặc bước sóng là quãng đường sóng truyền được trong một chu kì.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA