YOMEDIA
  • Câu hỏi:

    Dòng điện xoay chiều trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. 

    • A.  có giá trị hiệu dụng tỉ lệ thuận với điện trở của mạch.                 
    • B. cùng tần số với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và có pha ban đầu luôn bằng 0.
    • C. luôn lệch pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.                            
    • D. cùng tần số và cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA