ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đặc trưng của quần xã, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Tất cả các quần xã sống ở vùng khí hậu nhiệt đới thường có thành phần loài giống nhau
  • B. Trong quần xã, thường chỉ có sự phân tầng của các loài thực vật mà không có sự phân tầng của các loài động vật
  • C. Trong quá trình diễn thế sinh thái, độ đa dạng về loài của quần xã thường vẫn được duy trì ổn định theo thời gian
  • D. Trong cùng một quần xã, nếu điều kiện môi trường càng thuận lợi thì độ đa dạng của quần xã càngcao

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét các phát biểu của đề bài:

  - A sai vì quần xã ở vùng nhiệt đới có thành phần loài đa dạng, các quần xã khác nhau thường có thành phần loài khác nhau

  - B sai. Ở quần xã rừng mưa nhiệt đới phân thành nhiều tầng cây, mỗi tầng cây thích nghi với mức độ chiếu sáng khác nhau trong quần xã. Từ trên cao xuống thấp có tầng vượt tán, tầng táng rừng, tầng dưới tán, tầng thảm xanh. Sự phân tầng của thực vật kéo theo sự phân tầng của các loài động vật sống trong rừng, nhiều loài chim, côn trùng sống trên tán cây cao; khỉ, vượn, sóc sống leo trèo trên cành cây; trong khi đó có nhiều loại sống trên mặt đất và trong các tầng đất

  C sai. Trong quá trình diễn thế sinh thái, độ da dạng về loại của quần xã thường thay đổi theo thời gian, ở diễn thế nguyên sinh, độ da dạng loài có xu hướng tăng dần. Ở diễn thế thứ sinh thì ngược lại

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78907

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON