ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đối với các loài thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu qua bộ phận nào sau đây?

  • A. Toàn bộ bề mặt cơ thể 
  • B. Lông hút của rễ
  • C. Chóp rễ 
  • D. Khí khổng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lông hút của rễ là cơ quan hút nước và ion khoáng.

  Đáp án A toàn bộ bề mặt cơ thể là vị trí hấp thụ nước của thực vật thủy sinh.

  Đáp án C là bộ phận bảo vệ rễ

  Đáp án D khí khổng là cơ quan thoát hơi nước

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78808

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON