AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi mắc nối tiếp hai điện trở R1 và Rvào hiệu điện thế 12V thì dòng điện qua chúng có cường độ I = 0,3A. Nếu mắc song song hai điện trở này cũng vào hiệu điện thế 12V thì dòng điện trong mạch chính có cường độ I’ = 1,6A. Hãy tính R1 và R2

  Lời giải tham khảo:

  Vì mạch mắc nối tiếp nên ta có:

  R1 + R2 = U/I = 40 \(\Omega \)

  và (R1.R2)/(R1 + R2) = U/I’ =7,5 \(\Omega \)

  Giải hệ pt theo R1; R2 ta được:  R1 = 30\(\Omega \) ; R2 = 10 \(\Omega \)

  Hoặc R1 = 10\(\Omega \) ; R2 = 30\(\Omega \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>