AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đoạn mạch gồm hai đèn mắc song song thì: 

  • A. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên các đèn. 
  • B.  Cường độ dòng điện trên các đèn là bằng nhau.
  • C. Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn là bằng nhau. 
  • D. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch luôn nhỏ hơn hiệu điện thế của mỗi đèn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>